Medlemskap

Våra medlemmar är människor som värnar om sin hemort och uppskattar möjligheten till träning på hemmaplan.

Medlemsavgifter för kalenderåret 2024: 50kr/person eller 100 kr/familj

Terminsavgift: 500kr/vuxen, 200kr/ungdom (13-20år), barn 150kr (0-12år)

Betala via vårt swishnummer 123 586 4368 eller

bankgiro: 5954-1334. Märk med medlemmens namn.

Medlemmen har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på Internet, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Revsunds Gymnastikförening Therese Nygren, 070-2264748
Facebook: Revsunds gymnastikförening
revsundsgymnastikforening@live.se