Styrelsen

Styrelsen består av sju medlemmar:

Ordförande: Anna Andersson

Kassör: Lars Falkeström

Sekreterare: Regina Hakola

Ledamot: Lena Leek Sefastsson

Ledamot: Anna Mellgren

Ledamot: Katarina Edenström

Ledamot: Sara Thörner

Kontakt

Revsunds Gymnastikförening Anna Andersson 070-374 97 59 revsundsgymnastikforening@live.se