Styrelsen

Styrelsen består av sju medlemmar:

Ordförande: Anna Andersson

Kassör: Jannie Söderberg

Sekreterare: Ann-Catrine Torberg

Ledamot: Lena Leek Sefastsson

Ledamot: Anna Mellgren

Ledamot: Iwona Larsson

Ledamot: Malin Högberg

Kontakt

Revsunds Gymnastikförening Anna Andersson 070-374 97 59 revsundsgf@outlook.com